מתקני גימור בטבילה

גימור פני השטח מדויק ועקבי לחלקים רגישים

שיטת הגימור האינדיבידואלית של חלקים בטבילה (PLUNGE FINISHING) משמשת לגימור פני השטח באיכות גבוהה.

אפליקציות אופייניות :
-ג'נטים
-חלקים תעופה וחלל
-שתלים רפואיים
-ועוד

בטכנולוגיה זו, החלק תפוס לראש דפינה המסתובב במהירות, אשר מורד אל תוך קערת העבודה (ללא ליבה מרכזית) המלאה במדיה לשחיקה/הברקה. התנועה האנכית בנוסף לתנועה הסיבובית משמשת לשיפור פעולת השחיקה/ההברקה.